I Z B O R I 7.05.2023. Makedonska nacionalna manjina

I Z B O R I 7.5.2023. od 7 do 19 sati

Makedonska nacionalna manjina

  1. Pozivamo Vas da izađete na izbore 7.5.2023. od 7 do 19 sati i glasate za kandidate koji će predstavljati makedonsku nacionalnu manjinu u Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci.

Zaokruživanjem svakog rednog broja ispred imena dajete svoj glas za tog kandidata.

Možete zaokružiti redne brojeve svih kandidata i time omogućujete max. broj članova koji nas predstavljaju.

Kandidati makedonske nacionalne manjine za koje možete glasati zaokruživanjem svakog rednog broja ispred imena i prezimena su za 2023-2027:

  1. PGŽ: Predstavnik makedonske nacionalne manjine i zamjenik = 2 člana

  2. Grad Rijeka: Vijeće makedonske nacionalne manjine = 15 članova

Više informacija o kandidatima i upute  u prilogu.

 

FACEBOOK

facebook_page_plugin