Obilježavanje Dana Sv. Kirila i Metoda / Одбележување на Денови на Кирил и Методи

MKD Ilinden Rijeka ima posebnu čast i zadovoljstvo pozvati vas na  prigodno obilježavanje Dana Sv. Kirila i Metoda   velikih sveslavenskih i makedonskih prosvjetitelja  koji će se održati:  

U srijedu, 24. svibnja 2023. godine u 18:00 h - Svečana akademija povodom Dana Kirila i Metoda u prostorijama MKD Ilinden, Matačićeva 5, Rijeka.

Izlaganje s temom „Životopis Kirila i Metoda” održati će Biljana Stojanovska, mr.sc., lektorica za makedonski jezik. Sudjeluju učenici dopunske nastave na makedonskom jeziku po modelu C iz OŠ Centar iz Rijeke a prigodan program izvest će orkestar i pjevačka skupina MKD Ilinden.

Program je omogućen sredstvima državnog proračuna RH, posredstvom Savjeta za NM Vlade RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja, sredstvima Primorsko-goranske županije te svesrdnom pomoći Grada Rijeke.

***     ***    ***    ***    ***     ***    ***     ***      ***     ***    ***    ***      ***    ***     ***    ***    ***    ***     *** 

МКД „Илинден со посебна чест и задоволство ве повикува на пригодно одбележување на  Денови на Кирил и Методи, големите сесловенаски и македонски просветители, кои ке се одржат

Во среда 24. Мај 2023 год. во 18h - Свечена академија по  повод Данови на Кирил и Методи во просториите на МКД „Илинден „  Матачиќева 5, Риека.

Излагање на тема „Житието на Кирил и Методи ќе одржи Билјана Стојановска, мр.сц.лектор за македоснки јазик. Учествуваат и ученици од дополнителната настава на македонски јазик по моделот Ц од ОУ„ Центар од Риека , а пригоден програм ќе изведе оркестарот и пеачката група  МКД Илинден .

Програмот е овозможен со средствата на државниот буџет на РХ,со посредство на Советот  на НМ при Владата и Министерството за наука и образовани, со средства од Приморско - горанска жупанија и сесрдна помош од Градот Риека

FACEBOOK

facebook_page_plugin