Obilježavanje Dana makedonskog jezika Srijeda 08.05.2024. u 18 h / Одбележување на Денот на македонскиот јазик

MKD Ilinden ima čast, pozvati Vas na manifestaciju povodom Dana makedonskog jezika - 08.05.2024. godine u 18.00 h u prostorije na adresi Matačićeva 5, Rijeka.

Dan makedonskog jezika obilježava se svake godine na dan 5. svibnja u Makedoniji. Isti je proglašen u čast 05. svibnja 1945. godine kada je vlada Narodne Republike Makedonije usvojila azbuku kao službeno pismo. 

5 svibanj proglašen je za Dan makedonskog jezika na 130. sjednici vlade 16.04.2019. godine.

U programu će sudjelovati učenici koji uče makedonski jezik po Modelu C i članovi MKD Ilindena.

Ovaj Program je realiziran sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, sredstvima Primorsko-goranske županije, te svesrdnom pomoći: Grada Rijeke, Vijeća MNM za grad Rijeku, Vijeća MKNM za PGŽ i nesebičnim zalaganjem svih pojedinaca u realizaciji ovog programa, na čemu im najtoplije zahvaljujemo.

Одбележување на Денот на македонскиот јазик

Средa 08.05.2024. во 18.00

МКД „Илинден“ - Риека, ја има честа да Ве повика на Одбележување на Денот на македонскиот јазик – 08.05.2024 година во своите простории на адреса Матачиќева 5, Риека.

Денот на македонскиот јазик се празнува на 5 мај во Македонија . Истиот е прогласен во чест на 5 мај 1945 година кога владата на Народна Република Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо.

5 мај е прогласен за „ Ден на македонскиот јазик“ на 130. седница на владата, одржана на 16 април 2019 година.

Во програмата ќе учествуваат ученици кои учат македонски јазик и членовитe на МКД Илинден.

Програмата на МКД „Илинден“ е овозможена со средства од државниот буџет на Република Хрватска, со посредство на Советот за национални малцинства на Владата на Република Хрватска, со средствата на Приморско-горанската жупанија, на Град Риека, како и со сесрдната помош од Претставникот на МКНМ за Приморско-горанската жупанија, од Советот на македонското национално малцинство за Град Риека, и со несебичното залагање на сите поединци во реализацијата на оваа програма, за што најискрено им се заблагодаруваме.

 

FACEBOOK

facebook_page_plugin