VIJEĆE MNM - PGŽ - O NAMA


VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Hrvatski sabor je 2002. godine donio novi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji radi uspješnije realizacije obveza propisanih Ustavom Republike Hrvatske daje nacionalnim manjinama pravo da biraju svoje predstavnike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, kao i radi očuvanja, unapređenja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Pripadnici makedonske nacionalne manjine dobili su pravo da biraju Predstavnika makedonske nacionalne manjine za PGŽ, budući da je na području Primorsko-goranske županije popisano nešto manje od 500 pripadnika MKNM.

Prvi izbori za Predstavnika provedeni su 18.05.2003. godine za mandatno razdoblje 2003.-2007. , drugi mandat trajao je od 2007.-2011. te 2011.-2015. godine. Prema zadnjem popisu stanovništva, na području PGŽ popisano je 508 pripadnika makedonske NM i time je ispunjen propisani uvjet za biranje Vijeća MKNM u PGŽ koje je konstituirano 08.07.2015. godine s 25 članova Vijeća.

Vijeće, kao dio lokalne i regionalne samouprave, ustavnim zakonom dobiva ulogu u očuvanju, unapređenju i zaštiti položaja NM, kao što su:

 • predlaganje tijelima jedinice samouprave mjere za unapređenje položaja NM uključujući i davanje prijedloga općih akata kojima se unapređuju pitanja od značaja za NM,
 • sticanje kandidata u tijelima državne samouprave i tijelima jedinica samouprave
 • obavijesti o svakom pitanju o kome će raspravljati predstavnička tijela samouprave, a tiče se položaja NM
 • iskazivanje mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja, koji se odnose na NM.

Vijeću sredstva za rad osigurava Primorsko-goranska županija na temelju Plana rada i Financijskog plana i programa rada.


Adresa Vijeća MKNM je zajednička s ostalim pravnim subjektima makedonske nacionalne manjine u Rijeci i PGŽ, a to je Matačićeva 5, Rijeka. Zajedništvo svih pravnih subjekata MKNM ogleda se u suradnji tj. potpisanom Sporazumu o osnivanju ureda subjekata makedonske nacionalne manjine a kasnije i Sporazumu o pravima i obvezama u korištenju zajedničkog poslovnog prostora te o zajedničkom obavljanju administrativnih poslova.

Predstavnik je u suradnji s drugim pravnim subjektima, kao prethodnik Vijeću, a onda i samo Vijeće MKNM u PGŽ pokrenulo određene inicijative i odluke:

 • organizacija škole za dopunsku nastavu na makedonskom jeziku po modelu C u osnovnoj školi Centar u Rijeci 2008. godine;
 • zahtjev Gradu Rijeci za dodjelu lokacije za izgradnju Makedonskog kulturnog i duhovnog centra u Rijeci
 • posjeta Međunarodnom festivalu izvornog folklora Todorica 2007. u Makedoniji te uzvratni posjet predsjednice ocjenjivačkog suda dr. Rodne Veličkovske iz Instituta za folklor Republike Makedonije
 • obilježavanje Dana sv. Braće Kirila & Metoda u Istri, Novom Vinodolskom i Baškoj
 • inicijativa za prijateljstvo gradova Rijeke i Bitole i posjeta predstavnika Grada Rijeke RM 2009. godine
 • prijedlog da počasni konzul RM u RH bude prof.dr. Goran Kalogjera – prihvaćen te djeluje i danas
 • prijedlog Gradu Rijeci za dodjelu zlatne plakete Grb Grada Rijeke MKD Ilindenu koji je dodijeljen 2010. godine;
 • organizacija škole za izvanrednu nastavu na makedonskom jeziku po modelu C u Prvoj hrvatskoj sušačkoj gimnaziji u Rijeci 2015. godine te pokretanje radionice za njegovanje makedonskog jezika i kulture za odrasle u 2017. godini.


Vijeće MKNM u PGŽ priprema godišnje planove i programe koji se realiziraju kroz godinu, financijski podržani od strane Primorsko-goranske županije a programski i sadržajno uz podršku Vijeća MKNM za Grad Rijeku, MKD Ilinden, MPCO "Sv. Car Konstantin i carice Elene" , svih vrijednih članova, pripadnika makedonske nacionalne manjine, drugih manjina i većinskog naroda u Gradu Rijeci a i šire, zaljubljenika i ljubitelja Makedonije i njezinih bogatstva.FACEBOOK

facebook_page_plugin