VIJEĆE MNM - RIJEKA - O NAMA

Ustavni zakon republike Hrvatske cjelovito, sadržajno i kvalitetno uređuje problematiku nacionalnih manjina. Također, propisuje da u cilju unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina, kao i ostvarenja njihovih prava, nacionalne manjine mogu birati svoje predstavnike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Pripadnici makedonske nacionalne manjine dobili su tako pravo da biraju Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku od 15 članova.

Prvi izbori za Vijeće provedeni su 18. svibnja 2003 za mandatno razdoblje 2003.-2007. Prema istim uvjetima birani su Vijeća za mandatno razdoblje 2007.-2011. i 2011.-2015. i 2015-2019.
Osnovna uloga Vijeća je praćenje i predlaganje mjera za održavanje, unapređenje i zaštitu položaja nacionalnih manjina, kao i stvaranje uvjeta za što uspješnije ostvarenje prava pripadnika nacionalne manjine.

U dogovoru s MKD Ilindenom pokrenut je postupak za organizaciju škole za dopunsku nastavu na makedonskom jeziku po modelu C.

U organizaciji MKD Ilindena i Osnovne škole Centar, uz prigodan program 07. svibnja 2008. obilježen početak rada učenja makedonskog jezika za osnovnu školu.

Vijeće je dalo inicijativu za pokretanje postupka za izgradnju Makedonskog kulturnog i duhovnog centra u Rijeci te je Gradu Rijeci podnesen zajednički zahtjev za dodjelu lokacije.

Od projekta se privremeno odustalo zbog loših gospodarski prilika, te je odlučeno dati podršku izgradnji makedonske pravoslavne crkve u Zagrebu.

Uzimajući u obzir važnost djelovanja Svete braće Ćirila i Metoda i njihovih učenika, Vijeće je predložilo da Makedonci iz Rijeke i Pule održe zajednički skup u Roču. O značaju Aleje glagoljaša, stručna tumačenja su dale prof. dr.sc. Sanja Zubčić i prof. Nensi Čargonja.

Od 2012. na prijedlog društva Sinjali iz Baške na otoku Krku, dani Svete braće se obilježavaju i Stazom glagoljice koja završava dolaskom u crkvicu Svete Lucije u Jurandvor, mjestu pronalaska darovnice Bašćanske ploče.

Na inicijativu Vijeća, Grad Rijeka je potpisao Povelju o prijateljstvu s gradom Bitolom u RM. Delegacija sastavljena od osam članova Vijeća i predstavnika Grada Rijeke boravila je u Republici Makedoniji od 08. do 14. ožujka 2009.

Delegacija je posjetila nekoliko institucija i gradova: Skoplje, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Makedonije, Agenciju za iseljeništvo, Zajednicu Hrvata u Republici Makedoniji, Štip, Bitolu, Prilep, Kruševo i Ohrid. Gospođa Ksenija Linić, kao predstavnik Grada Rijeke i vođa delegacije, upoznala je domaćine s položajem pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj, posebno u gradu Rijeci.

Vijeće je sudjelovalo u osnivanju Koordinacije vijeća Grada Rijeke. Također je sudjelovalo u prijedlozima za izmjene Statuta Grada Rijeke, kao i Poslovnika gradskog vijeća, radi realizacije prava na zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave. Vijeće usko surađuje s ostalim subjektima, pa sve svoje aktivnosti provodi u suradnji s MKD Ilindenom, Vijećem makedonske nacionalne manjine u PGŽ i MPCO. Potpisan je Sporazum o zajedničkom korištenju poslovnog prostora i Sporazum o obavljanju administrativnih poslova. Cilj je učvrstiti zajedništvo svih pripadnika makedonske nacionalne manjine na području PGŽ-a.FACEBOOK

facebook_page_plugin