Otvoreno pismo

Poštovani predsjedniče Republike Makedonije, 

Poštovani predsjedniče Sobranja, poštovani zastupnici Sobranja, 

Poštovani premijeru, poštovani ministri, 

Poštovani predsjedniče Ustavnog suda Republike Makedonije,

Poštovani predsjedniče Vrhovnog suda Republike Makedonije,

Poštovani predsjedniče Makedonske akademije nauka i umjetnosti,

Poštovani Arhiepiskope Ohridski i Makedonski g. Stefan, poštovani članovi Svetog arhierejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve,

Poštovani građani Republike Makedonije,

Poštovani Makedonci,

obraćamo Vam se u ime Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj kao krovne organizacije svih makedonskih društava u Republici Hrvatskoj, Koordinacije Vijeća i predstavnika makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te svih drugih asocijacija i društava makedonske manjine u Republici Hrvatskoj otvorenim pismo gdje Vas pozivamo da u povijesnom trenutku za Republiku Makedoniju, sve Makedonce i makedonske građane sačuvate identitet i etnicitet makedonskog naroda i makedonske države sa svim njezinim povijesnim, jezičnim, vjerskim i kulturološkim naslijeđem koji Republika Makedonija, makedonski narod i makedonski građani baštine.

Prema Povelji Ujedinjenih naroda koja se temelji na načelu ravnopravnosti i samoodređenja naroda, suverene jednakosti svih njezinih članova, kao i ravnopravnosti velikih i malih naroda, Makedonija kao punopravna članica Ujedinjenih naroda koju su pod ustavnim imenom priznale tri najutjecajnije države svijeta i preko 130 drugih suverenih i slobodnih članica Ujedinjenih naroda ima obavezu, ali i pravo ne ustuknuti pred zahtjevom jedne jedine članice koja negira makedonsku državnost, identitet i etnicitet makedonske nacije. 

Prema Privremenom sporazumu od 13. rujna 1995. godine, sklopljenog između Helenske Republike i Republike Makedonije, a koji je sastavljen i ratificiran u duhu demokracije i osnovnih ljudskih sloboda, Republika Makedonija je pristala sudjelovati u međunarodnim organizacijama pod privremenom referencom na engleskome jeziku The former Yugoslav Republic of Macedonia, a Helenska se Republika obvezala ne priječiti Republici Makedoniji pristupanje u članstvo međunarodnih organizacija pod privremenom referencom imena države koja proizlazi iz rezolucije 817 kojom je Republika Makedonija primljena u članstvo u Ujedinjenim narodima. 

Presudom Međunarodnog suda pravde u Den Haagu od 5. prosinca 2011. dana je međunarodnopravna potvrda da je Helenska Republika prekršila bilateralni sporazum iz 1995. godine kojim se obvezala da Republici Makedoniji neće blokirati pristupanje međunarodnim organizacijama ako ona pristupa pod privremenom referencom pod kojom je i članica Ujedinjenih naroda. Republici Makedoniji je uskraćeno pristupanje u Sjevernoatlantski vojni savez - NATO 2008. godine zbog grčkoga veta, iako je Republika Makedonija željela pristupiti pod privremenom referencom.

Republika Makedonija je 1995. godine promijenila leksikološke i heraldičke simbole države te pristala, u duhu solidarnosti, dobrosusjedskih odnosa i međunarodnog prava, pristupati u članstvo međunarodnih organizacija na temelju privremene reference imena države pod kojom je postala članica Ujedinjenih naroda. Helenska Republika nije poštovala bilateralni sporazum te je blokirala Republiku Makedoniju u pristupanju euroatlantskim integracijama, što je Međunarodni sud pravde presudom i potvrdio.

Od samostalnosti je Republiku Makedoniju pod ustavnim imenom priznalo preko 130 država svijeta. Odustajanje od vlastitog ustavnog imena države i nacije je pokazivanje nesigurnosti u vlastiti identitet. Makedonija ima obvezu ne samo prema svim  međunarodnim subjektima koji su nas priznali pod ustavnim imenom, ne samo prema svima nama koji smo aktivni ili pasivni sudionici političkih procesa, već prema svima onima koji su bili prije nas i koji sada nisu u mogućnosti djelovati i boriti se za makedonsku državu i naciju, ali i prema svima onima koji dolaze poslije nas i koji isto sada nisu u mogućnosti djelovati u očuvanju makedonske države i nacije. Identitet makedonske nacije je neprenosiv, neodvojiv i imanentan makedonskoj državi kao političkom ostvarenju naroda u modernom međunarodnom političkom uređenju nacija i država kao apsolutnih nositelja političke vlasti. Identitet nacije i države nije vlasništvo nositelja državljanstva niti nositelja etniciteta te stoga ne postoji legitimitet i legalitet ni po kojoj pravnoj osnovi da bi se odlučivalo o mogućoj promjeni i/ili abrogaciji nacije i države. Ne postoji nikakva povijesna nužnost za činjenje takvog protupravnog, protunacionalnog i protudržavnog čina.

Konačni cilj grčkoga nacionalizma i grčkoga povijesnog mita je uništenje makedonskog identiteta kao zasebnog nacionalnog, koji nije inkorporiran u grčki povijesni mit o ekskluzivnom pravu baštinjenja antičke Makedonije, ali i negaciji genocida počinjenog nad makedonskim i drugim ne-grčkim stanovništvom nakon Balkanskih ratova i okupaciji najvećeg dijela povijesne i etnografske Makedonije. Uništenjem makedonskog identiteta, uništit će se sve posebnosti makedonske nacije. Stoga je jasno da će se u budućnosti, prilikom prijema Makedonije u članstvo Europske unije, pojaviti novi grčki zahtjevi u vidu daljnjih odricanja povijesnog, kulturološkog, ali i jezičnog identiteta Makedonaca i makedonske države. U slučaju gubitka identiteta nacije povijesna  odgovornost će biti na svima nama kao izravnim i jedinim krivcima.

Makedonske euroatlantske aspiracije su afirmativne u sklopu europskih vrijednosti i interesa, ali ne nadilaze gubitak identiteta nacije te stečena prava i vrijednosti kao punopravne članice Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe. U skladu s trenutnim političkim, ekonomskim i geopolitičkim odnosima u svijetu i Europi rješenje treba donijeti u danom vremenskom kontinuumu, a ne u roku nametnutom od drugih ili trećih strana koje imaju ulogu medijatora.

Sukladno navedenome, pozivamo sve građane Makedonije, Makedonce i Makedonke, makedonsku vladu, predsjednika Republike Makedonije, zastupnike makedonskog parlamenta, sudce Ustavnog i Vrhovnog suda Makedonije, članove Makedonske akademije nauka i umetnosti te Arhiepiskopa Ohridskog i Makedonskog i članove Svetog arhijerejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve kao nositelja emanacije makedonske nacije i države da ne ustuknu pred političkim pritiscima i nikako ne pristanu ni na jedno drugo ime osim ustavnog imena makedonske države - Republika Makedonija.

Koordinacija vijeća i predstavnika makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj - predsjednik Tome Apostolovski

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj - predsjednik Ilija Hristodulov

FACEBOOK

facebook_page_plugin