Večer makedonske pjesme

U nedjelju, 08.12.2019. s početkom u 18,30 sati u prostorijama MKD ''Ilinden'' održala se Večer makedonske pjesme.

Repertoar:
CREŠA – Aleksandra Pilčić
PARAHODOT – Hristina Grozdanovska
SNOŠTI POMINAV ZAMINAV – Juraj Ružić
MAJKA SINA PRAŠUVA – Magda Dinova
VRATI MI GO SONCETO – Leona Šalevska
JOVKA KUMANOVKA – Nadica Šalevska
ZAVETNA – Miki Šalevski
SO MAKI SUM SE RODILA – instrumental Elvis Devčić
MAKEDONIJA, ZEMJO NAJMILA – Marija & Jana Žaboska
ČUKNI VO DRVO – Danijela Štanfel
LEGNA SI MAMA, LEGNA I TATE – Gordana Kvajo
OJ JANO JANO – Ivona Dunoski Mitev & Eva Kolarić & Elvis Devčić
POLSKO CVEЌE – Lara Čvorak
ZAJKO KOKORAJKO – Vančo Milčov


*
Održavanje manifestacije omogućeno je sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja, sredstvima Primorsko-goranske županije, te svesrdnom pomoći: Grada Rijeke, Vijeća MNM za grad Rijeku, Vijeća MKNM za PGŽ i nesebičnim zalaganjem svih pojedinaca u realizaciji ovog programa na čemu im najtoplije zahvaljujemo.
 
Fotograf: Damir Kvajo

GALERIJA FOTOGRAFIJA

FACEBOOK

facebook_page_plugin