ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОПИС 2021

Ве известуваме дека од 1 март до 21 април 2021година во тек е реализација на Попис  на населението, домаќинствата и становите  во Република  Северна Македонија, со кој опфатени се и  државјаните на Република Северна Македонија кои по било која основа престојуваат во странство.

Клучот за спроведување на попишувањето е Единствениот матичен број на граѓанинот –ЕМБГ на лицето,  кое се попишува по пат на самопопишување/саморегистрација  преку  пописната апликација до која може да се пристапи преку следниве веб-страници:

На следниот линк се  достапни сите податоци за начинот на попишување : https://www.mfa.gov.mk/mk/page/1767/informacii-za-popis-2021

 

За било какви информации /консултации  Амбасадата на Република Северна Македонија во Загреб ви стои на располагање на следниве телефонски броеви:

01 457 2812 – Амбасада на РСМ Загреб

091 604 8000 – дежурен број

099 343 7335  - Назиф Џафери, Вршител на работи

091 333 0405 – Смиљана Трпковска, Конзуларно админ.  референт

 

FACEBOOK

facebook_page_plugin